TRAFİK KAZALARINI ÖNLEME DERNEĞİ 2015 YILI TRAFİK HAFTASI DUYURUSU

Yayınlanma Basın Duyuruları

GÜVENLİ YOL SİSTEMİ İVEDİ OLARAK OLUŞTURULMALIDIR.

YOL GÜVENLİĞİNİ OLUŞTURMAK HÜKÜMETİN ASLİ GÖREVİDİR.

Yıllardır Trafik Kazalarını Önleme Derneği tarafından ülke trafiğinin bir bütün olarak gündeme getirildiği, olumlu ve olumsuz ilerlemelerin kamuoyuna aktarıldığı, ilgililerin dikkatinin çekildiği, trafiğimiz ve yol güvenliğimizi Trafik Haftası nedeni ile bir defa daha mevcut trafik ve yol güvenliğimizin durumunu kamuoyuna aktarıyoruz

Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı işbirliği ile halen trafikte en üst düzeyde trafik eğitimi Trafik Kazalarını Önleme Derneği tarafından KKTcell Trafik Eğitim Parkında, bu yıl 5980, toplamda 36,739 kişiye kademeli olarak teorik ve uygulamalı eğitim verilmiştir. Polis Genel Müdürlüğü tarafından da okullarda ilkokul öğrencilerine trafik dersleri verilmektedir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, Ehliyet verme sistemimiz çağ dışı bırakılmıştır. Yazılı sınav uygulamasından her hükümet kaçınmıştır. Resmi Trafik Eğitim Kitabı Bakanlar Kurulu kararına rağmen kullanılmamaktadır. Resmi olmayan ve denetlenmeyen kitaplarla sözlü sınavlar yapılmaktadır. Resmi Kitabı kullanılmayan, müfredatı olmayan, eğitim verenlerin denetlenmediği bir sistemle Eğitim verilmeden ehliyet verildiği bir ülkede yaşıyoruz.

Araç muayene sistemimiz çağ dış bırakılmıştır.  Salon araçlar için teknik muayene cihazları sadece Lefkoşa Muayene Merkezinde bulunmaktadır. Kamyon ve otobüsler için teknik muayene aletleri alınmamıştır.

Toplu taşımacılık sistemi geri bırakılmıştır. Güvenli, seri ve ucuz toplu taşımacılık sistemi oluşturulmamıştır.   Geceleri toplu taşımacılık hizmeti verilmemekte, öğrenciler, turistler oto-stop yapmaya zorlanmaktadırlar.

Denetimler homojen değildir. Polis anayol devriye araçları alındığı halde, içine teknik cihaz ve personel alınmamıştır. Polis etkinliği ve denetimi zayıflatılmıştır.

Sürücülerde sağlık kontrolü yapılmadan ehliyet verilmekte ve uzatılmaktadır. Dünya muayene yaparken bizde birkaç soru ile geçiştirilmektedir. Uyuşturucu kontrolü için alet alındığı halde uygulamaya başlanmamıştır.

Mevcut yollarımızın yol güvenlik standartlarının yükseltilmesi için projeler ve kaynak ayrılması yapılmamıştır.

Alt yapı tehlikeleri araştırılmamış, sorumluları sorgulanmamıştır. Kavşaklar, kaçak tali yollar, bariyerler, aydınlatmalar, asfalt kalitesi, işaretlenmeler gündemden hep kaçırılmaktadır.

Halkımızı yasa boğan, insanlarımızı korkutan olayların yollarda yaşanma sebebi sürücü kalitesi, araç kalitesi, yol kalitesindeki eksiklik ve çarpıklılıklardır.

KKTC yollarında can pazarı yaşanmasında hepimizin sorumluluğu vardır, ancak hükümetin sorumluluğu en üst düzeydedir.

Yıllardır tüm kaza ve ölümlerde sürücü tartışılmış, sistemi kuranlar veya kurmak istemeyenler hep geri planda durmuşlardır.

Avrupa Birliği- Kuzey Kıbrıs Yol Güvenliği projesi kapsamında Ulaştırma Bakanlığı tarafından hazırlanan Ehliyet Sınav Tüzüğü, Şoför Okulları Tüzüğü, Ehliyet Müfettişleri ile ilgili Tüzük ve Sürücülerde Sağlık Tüzüğü bürokratik işlemlerde bekletilmektedir. Tüzüklerin yürürlüğe girmemesi trafikteki tehlikelerin devamı demektir.

Tüm trafiği bir daire altında toplaması gereken Trafik Hizmetleri Dairesi Kuruluş Yasası da halen Meclise sevk edilmemiştir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne toplumda bir hassasiyet oluşmuştur. İnsanlarımız yollarda ölmek değil, kurallara uyulmasını, devletin de görevini eksiksiz ve doğru yapmasını istemektedir.

Trafik kazalarında sadece sürücü sorgulanmamalı, güvenli ve düzenli trafik sistemini kurmayanlar, engelleyenler de sorgulanmalıdır.

İvedi olarak, yapılması gerekenler ve zamanlamalar hazırlanmalı, takvimi de kamuoyuna açıklanmalıdır.

 

Dr. MEHMET ZEKİ AVCI

BAŞKAN

Trafik Kazalarını Önleme Derneği